15. mája 2018

Fond Genesis predáva svoj podiel v POS Media Group spoločnosti DemoPower Thailand

Spoločnosť DemoPower, člen skupiny Omni Marketing Global, poprednej marketingovej firmy pôsobiacej predovšetkým na maloobchodných trhoch v Ázii a Tichomorí, kupuje podiel v POS Media Group, ktorý doteraz vlastnil Genesis Private Equity Fund III (GPEF III). Vzájomné synergické efekty oboch spoločností im otvárajú cestu k výraznej expanzii ako na existujúcich, tak na nových trhoch. Vlastníkom rozhodujúceho podielu zostáva zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Richard van het Bolscher. Transakcia predstavuje prvý úspešný exit najmladšieho fondu skupiny Genesis.

Fond GPEF III nadobudol 47% podiel v spoločnosti POS Media Group, ktorá je poskytovateľom point-of-sale marketingových riešení v obchodných reťazcoch, v marci 2017. Tento podiel teraz kupuje thajská firma DemoPower, ktorá sa špecializuje na predvádzacie akcie a kampane na podporu znalosti značiek a je súčasťou skupiny Omni Marketing Global, lídra v oblasti marketingových služieb zameraných na spotrebiteľov v Ázii a Kanade.

"Partnerstvom s firmou Omni Marketing Global sa spoločnosť POS Media, líder európskeho trhu v point-of-sale riešeniach pre aktivizáciu spotrebiteľov na mieste predaja, spája s lídrom trhu v Ázii a stáva sa súčasťou globálnej skupiny s väčšími medzinárodnými ambíciami naplniť svoj potenciál aj mimo tradičné európske trhy spoločnosti POS Media. Som presvedčený, že skupina bude skvelým partnerom pre ďalší rast našej firmy, "vyhlásil Richard van het Bolscher, zakladateľ a generálny riaditeľ skupiny POS Media Group, ktorý si vo firme ponecháva rozhodujúci podiel.

"Kúpa podielu v POS Media Group skupinou Omni Marketing Global spoločne s naším verejne obchodovaným partnerom VGI Global Media má pre všetky zúčastnené strany veľký strategický význam. Okrem iného otvára dvere na stredoeurópske trhy a do Ruska, kde má POS Media Group zvlášť silnú pozíciu. Naše manažérske tímy a country manažéri pre jednotlivé trhy si už začali vymieňať najlepšie postupy a technológie a veríme, že z tejto spolupráce medzi našimi tímami vzídu skvelé príležitosti k rastu z hľadiska obratu aj zisku na európskych trhoch, ktoré spoločnosť POS Media obsluhuje, v súčasnosti aj do budúcnosti. Akvizíciou sa záber skupiny Omni Marketing Global rozširuje na 22 krajín a otvárajú sa jej ďalšie možnosti v oblasti aktivácie, kreatívnych riešení a technológií, vďaka ktorým bude možné dosahovať lepšie výsledky pre všetkých našich marketingových a maloobchodných partnerov, "povedal k akvizícii Robert Mebruer, generálny riaditeľ skupiny Omni Marketing Global.


Predaj podielu v POS Media Group predstavuje prvý úspešný exit najmladšieho z fondov Genesis, Genesis Private Equity Fund III, ktorý sa už nachádza v treťom roku svojho päťročného investičného obdobia. Fond má vyhradené celkovo viac ako 80 mil. eur ako kapitál na investície do malých a stredných podnikov v Českej republike, na Slovensku, v Poľsku, Maďarsku a Rakúsku, a bude aktívne investovať do augusta 2020.

"Spoločnosť POS Media je silným regionálnym hráčom vo veľmi dynamickom odbore a už od okamihu, kedy sme do nej investovali, priťahovala záujem globálnych marketingových skupín zaoberajúcich sa reklamou v mieste predaja. Nový partner spoločnosti pomôže budovať jej silné stránky a naplniť jej medzinárodný potenciál i mimo európsky trh. Transakcia so spoločnosťou DemoPower ponúka investorom fondu vysoko atraktívnu návratnosť po relatívne krátkom investičnom období 14 mesiacov. Teší ma, že rozhodnutie spoločnosti Genesis staviť na odbor retailových služieb sa vyplatilo, "povedal Jan Tauber, Managing Partner spoločnosti Genesis Capital a poradca fondov rozvojového kapitálu Genesis.


O spoločnosti POS Media Group
Spoločnosť POS Media Group bola založená v roku 1998 v Prahe ako IMIGe (International Media Ideas Group) a spočiatku sa venovala predovšetkým indoorovej reklame. Neskôr sa zamerala na retail a podporu predaja vo vnútri obchodných reťazcov. Spoločnosť sa rýchlo rozvíjala a vznikli pobočky v Maďarsku, na Slovensku a v Poľsku.

Dnes ponúka POS Media Group široké spektrum služieb a produktov v oblasti "point of sale" reklamy vo veľkých obchodných reťazcoch, doplnené riešeniami formou marketingovej prezentácie, ochutnávky, merchandising, mystery shopping až po digitálne riešenie podpory predaja, realizáciu prieskumov alebo komplexné poradenské služby v obore . V súčasnej dobe je spoločnosť aktívna celkovo v šiestich krajinách strednej a východnej Európy a je zastúpená v dvoch krajinách v západnej Európe.

O spoločnosti DemoPower
Spoločnosť DemoPower bola založená v roku 1996 a je najväčším poskytovateľom služieb v odbore skúšobných a predvádzacích akcií v Ázii, ktorý pokrýva celoštátnu sieť predajní v Thajsku. Zameriava sa na unikátny a vysoko customizované marketingové kampane pre rozšírenie povedomia o značkách a angažovanosti voči nim. DemoPower Thailand je členom skupiny Omni Marketing Global.

O spoločnosti OMG Asia
Skupina Omni Marketing Global je od roku 1993 popredným strategickým partnerom pre ucelený rozsah služieb v obore marketingových riešení pre nakupujúcich a pracuje s poprednými maloobchodnými a marketingovými firmami v celkovo 16 krajinách Ázie a Tichomoria.

Prostredníctvom portfólia podnikov ActMedia, DemoPower, K2 Insight, Red Basket, StoreMinder, U-Marketing a Continuity Plus ponúka ucelenú sadu marketingových služieb pre nakupujúcich, napr. interaktívne zmyslovo založené mediálne riešenia vo vnútri predajní, predvádzanie produktov, merchandising, data mining a špecializované marketingové programy .

O spoločnosti Genesis Capital
Spoločnosť Genesis Capital poskytuje poradenstvo private equity fondom, ktoré ponúkajú malým a stredným podnikom v Českej republike a na Slovensku pomoc pri financovaní ich rastu a rozvoja. Od svojho vzniku v roku 1999 poskytovala poradenstvo štyrom fondom rozvojového kapitálu s celkovým objemom presahujúcim 170 miliónov eur. Tieto fondy už podporili 50 podnikov a zabezpečili na ich rozvoj viac ako tri miliardy korún. Mnoho z týchto firiem sa aj vďaka spolupráci s Genesis dostalo na špičku vo svojom odbore.

Aktuálne je k investovaniu otvorený fond s názvom Genesis Private Equity Fund III (GPEF III) o veľkosti vyše 80 miliónov eur. Podobne ako minulé fondy je aj GPEF III zameraný na investície do stredných a malých podnikov v Českej republike a na Slovensku, určitú časť prostriedkov môže alokovať do priamych investícií aj v Poľsku, Maďarsku a Rakúsku.

Investorov vo fonde GPEF III tvoria prevažne lokálne a medzinárodné inštitúcie a investičné spoločnosti ako napríklad European Investment Fund (EIF), Česká spořitelna (člen skupiny Erste), Amundi Slovakia (člen medzinárodnej skupiny Amundi), Kooperativa poisťovňa a Česká podnikateľská poisťovňa (obe súčasť skupiny Vienna Insurance Group), fínska investičná spoločnosť eQ Private Equity, dôchodkový fond významné svetové spoločnosti a český family office.

Medzi spoločnosti, v ktorých majú private equity fondy Genesis v súčasnej dobe podiel, patrí KS Klima-Service, GTH catering, Aranea, 3070, Quinta-Analytica, HP Tronic / Datart, D2G, Sanborn a Stangl Technik Holding.