15. srpna 2018

Genesis Capital posilňuje hlavný analytik Patria Finance Tomáš Sýkora

Do Genesis Capital, poprednej spoločnosti v oblasti rozvojového kapitálu v Českej a Slovenskej republike, prichádza hlavný analytik spoločnosti Patria Finance Tomáš Sýkora. Nová výrazná posila analytického tímu završuje personálne rozširovanie Genesis Capital v posledných mesiacoch. Od mája tohto roku pribudli do tímu odborníci so skúsenosťami z finančného poradenstva a akvizičného financovania Tatiana Balkovicová a Martin Viliš, ďalej potom finančný riaditeľ Petr Janovský a analytik Adam Ruta.

"Príchodom Tomáša Sýkory, renomovaného finančného analytika, bolo zavŕšené posilňovanie tímu Genesis Capital o špičkových odborníkov z finančných trhov. Tomášova profesionálna erudícia, dlhoročná prax a dosiahnuté výsledky sú zárukou významného prehĺbenia a rozšírenia analytických aktivít pri vyhľadávaní investičných príležitostí, sledovaní firiem a ich predaja v portfóliu fondov Genesis. Tomáš zároveň prispeje k zabezpečeniu požiadaviek na podnikovej a sektorovej analýze, ktoré sa stávajú dôležitou súčasťou komplexnej investičnej činnosti Genesis Capital, poprednej private equity spoločnosti v Českej republike, na Slovensku a v celom stredoeurópskom regióne, "hovorí Jan Tauber, riaditeľ spoločnosti Genesis Capital.

Tomáš Sýkora má viac ako desať rokov skúseností z finančných trhov, ktoré zbieral predovšetkým ako akciový a neskôr hlavný analytik obchodníka s cennými papiermi Patria Finance v rokoch 2010-2018. Zaoberal sa akciovou analýzou spoločností obchodovaných na pražskej burze i stredoeurópskom regióne a zameriaval sa predovšetkým na energetický sektor. Jeho analytický tím dlhodobo dosahoval viac ako 70% úspešnosti investičných odporúčaní a patril k najlepším na tuzemskom kapitálovom trhu. Pred príchodom do Patrie pôsobil Tomáš päť rokov v oddelení správy finančných aktív poisťovne Generali, kde sa podieľal na riadení dlhopisových aj akciových portfólií a riadení finančných rizík. Tomáš je absolventom Vysokej školy ekonomickej v Prahe so zameraním na ekonometriu a operačný výskum. Hovorí česky a anglicky.

O spoločnosti Genesis Capital

Spoločnosť Genesis Capital poskytuje poradenstvo private equity fondom, ktoré ponúkajú malým a stredným podnikom v Českej republike a na Slovensku pomoc pri financovaní ich rastu a rozvoja. Od svojho vzniku v roku 1999 poskytovala poradenstvo štyrom fondom rozvojového kapitálu s celkovým objemom presahujúcim 170 miliónov eur. Tieto fondy už podporili 50 podnikov a zabezpečili na ich rozvoj viac ako tri miliardy korún. Mnoho z týchto firiem sa aj vďaka spolupráci s Genesis dostalo na špičku vo svojom odbore.

Aktuálne je k investovaniu otvorený fond s názvom Genesis Private Equity Fund III (GPEF III) o veľkosti vyše 80 miliónov eur. Podobne ako minulé fondy je aj GPEF III zameraný na investície do stredných a malých podnikov v Českej republike a na Slovensku, určitú časť prostriedkov môže alokovať do priamych investícií aj v Poľsku, Maďarsku a Rakúsku.

Investorov vo fonde GPEF III tvoria prevažne lokálne a medzinárodné inštitúcie a investičné spoločnosti ako napríklad European Investment Fund (EIF), Česká spořitelna (člen skupiny Erste), Amundi Slovakia (člen medzinárodnej skupiny Amundi), Kooperativa poisťovňa a Česká podnikateľská poisťovňa (obe súčasť skupiny Vienna Insurance Group), fínska investičná spoločnosť eQ Private Equity, dôchodkový fond významnej svetovej spoločnosti a český family office.

Medzi spoločnosti, v ktorých majú private equity fondy Genesis v súčasnej dobe podiel, patrí KS Klima-Service, GTH catering, Aranea, 3070, Quinta-Analytica, HP Tronic / Datart, D2G, Sanborn a Stangl Technik Holding. Viac na www.genesis.cz