Jan Tauber

Managing Partner

Do roku 1989 pôsobil Jan Tauber niekoľko rokov v rôznych ekonomických funkciách v československých priemyselných podnikoch. V roku 1990 sa stal poradcom československého ministra financií. Od roku 1991 viedol ako riaditeľ českú pobočku HSBC Investment Bank, kde sa zameriaval na vyhľadávanie a realizáciu transakcií v podnikových financiách a na kapitálových trhoch. V roku 1999 založil spoločnosť Genesis Capital, ktorej riaditeľom je dodnes.

Jan Tauber je absolvent Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Hovorí českým, anglickým a nemeckým jazykom.

Radan Hanzl

Partner

Radan je členom tímu Genesis Capital od roku 2004. Predtým pracoval v GE Capital na rôznych pozíciách v oblasti firemných financií a riadenia rizík. Jeho skúsenosti zahŕňajú finančné riadenie a plánovanie v GE Capital v Českej republike, európske syndikované akvizičné financovanie a „private equity“ transakcie v GE Structured Finance Group v Londýne a vedenie tímu riadenia kreditných rizík firemných klientov v GE Capital Bank v Prahe.

Radan Hanzl má titul MBA z London Business School a absolvoval Vysokú školu ekonomickú v Prahe. Ovláda český, slovenský, anglický, nemecký, španielsky a ruský jazyk.

Ondřej Vičar

Partner

Ondřej spolupracuje s Genesis Capital od roku 2007. Predtým pôsobil ako Account Manager v spoločnosti Ogilvy Public Relations v Prahe. Významnými klientami tejto spoločnosti boli GE Money Bank, ING Bank, Patria Finance a Capgemini. V Genesis Capital pôsobil aj ako reštrukturalizačný manažér v jednej zo spoločností z portfólia.

Ondřej absolvoval Vysokú školu ekonomickú v Prahe. Predtým študoval v rámci štipendia Socrates v Santiagu de Chile a Open Society Fund Georgea Sorosa v USA. Ovláda český, slovenský, anglický a španielsky jazyk.

Martin Viliš

Senior Investment Director, Head of Group Funding

Martin spolupracuje s Genesis Capital od roku 2018, kam nastúpil po takmer 20 rokoch kariéry v bankovníctve. Pred nástupom do Genesis Capital pôsobil mnoho rokov v Českej spořitelni, kde viedol útvar Acquisition & Leveraged Finance. Pred nástupom do Českej spořitelne pracoval na odborných a manažérskych pozíciach v rámci bankovníctva a finančných služieb v HVB Bank, Živnostenskej banke alebo Commerzbank. Počas kariéry sa podieľal na aranžovaní a štruktúrovaní mnohých významných akvizičných a iných štruktúrovaných transakcií na českom trhu, okrem iného aj na správach z portfólia Genesis Capital, ako napríklad Sanborn, HP Tronic, EQOS Energie / Stangl Technik, GTH Catering alebo KS Klima.


Martin absolvoval Vysokú školu ekonomickú v Prahe. V rámci ďalšieho vzdelávania študoval tiež leadership na London Business School v Londýne. Ovláda český, anglický a nemecký jazyk.

Petr Janovský

Finance Director

Petr pôsobí v Genesis Capital od roku 2018. Má skúsenosti z bankového sektora, kde zastával rôzne pozície na finančných oddeleniach v GE Money Bank, HSBC a Komerční banke. Zaoberal sa finančným riadením dcérskych spoločností, M & A transakciami a riešením strategických projektov banky. V oblasti akvizícií sa zameriaval na oceňovanie finančných inštitúcií a úverových portfólií. Venoval sa tiež problematike penzijných a investičných fondov.

Petr získal doktorát na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. Je absolventom Fakulty podnikohospodárskej. Hovorí česky, anglicky a francúzsky.


Tatiana Balkovicová

Investment Director

Tatiana Balkovicová má 17 rokov skúseností z finančného poradenstva v oblasti fúzií a akvizícií. V rokoch 2006-2018 pôsobila na manažérskych pozíciach v oddelení finančného poradenstva pražskej kancelárie spoločnosti Deloitte, v rokoch 2001-2005 ako junior vo finančnom poradenstve pražskej kancelárie KPMG. Jej skúsenosti zahŕňajú finančné due diligence a ocenenie pre finančných i strategických investorov v celom rade odvetví pri mnohých transakciách v Českej republike, na Slovensku, a v regióne strednej Európy. Podieľala sa aj na niektorých úspešných transakciách z portfólia Genesis Capital, ako napríklad POS Media alebo D2G.

Tatiana je absolventkou Ekonomickej univerzity v Bratislave a certifikovanou účtovníčkou (FCCA) vo Veľkej Británii. Hovorí po slovensky, česky, anglicky, francúzsky a španielsky.


Jiří Kolísko

Investment Analyst

Jiří pôsobí v Genesis Capital od začiatku roka 2019. Predtým pôsobil v EY ako konzultant v tíme fúzií a akvizícií, kde radil klientom pri lokálnych aj medzinárodných transakciách naprieč odvetviami. Ešte pred nástupom do EY pracoval v spoločnosti Roland Berger, kde sa venoval hlavne komerčným due diligence projektom a tržným analýzam pre rôznych klientov vrátane Private Equity investorov.
Jiří vyštudoval ekonómiu na Univerzite Karlovej. Počas štúdia absolvoval semester na McGill University v Kanade a Georg-August-Universität v Nemecku. Hovorí po anglicky a po nemecky.

Barbora Brynychová

Operations Manager

Barbora je v tíme Genesis Capital od decembra 2018. Predtým dlhé roky pôsobila vo vydávateľstve Hachette Filipachi, následne v NMS Market Research a na Fakulte strojníckej ČVUT pracovala ako produkčná na oddelení PR a marketingu, kde mala na starosť zaistenie propagačných akcí. Barbora študovala management cestovného ruchu a hovorí po česky a po anglicky.

Tomáš Sýkora

Senior Investment Analyst

Tomáš pôsobí v Genesis Capital od roku 2018. Má skúsenosti s finančnými trhmi, ktoré zbieral predovšetkým ako akciový a neskôr hlavný analytik obchodníka s cennými papiermi Patria Finance v rokoch 2010-2018. Zaoberal sa akciovou analýzou spoločností obchodovaných na pražskej burze i stredoeurópskom regióne. Zameriaval sa predovšetkým na energetický sektor. Pred príchodom do Patrie pôsobil päť rokov v oddelení správy finančných aktív poisťovne Generali, kde zbieral skúsenosti s riadením dlhopisových aj akciových portfólií a riadením finančných rizík.

Tomáš je absolventom Vysokej školy ekonomickej v Prahe so zameraním na ekonometriu a operačný výskum. Hovorí česky a anglicky.

Adam Ruta

Investment Analyst

Adam posilnil tím Genesis Capital v roku 2018. Skúsenosti v odbore podnikových financií a controllingu nazbieral v stavebníctve a energetike, spolupracoval na stratégii rozvoja obnoviteľných zdrojov Skupiny ČEZ, post-akvizičnej integrácii získaných aktív a ich riadení.

Adam je absolventom Vysokej školy ekonomickej v Prahe so špecializáciou na financie, oceňovanie podnikov a hospodársku politiku. Ďalej tiež absolvoval mimosemestrální kurzy zamerané na Corporate Finance na London School of Economics. Hovorí česky a anglicky.

Lucie Baleková

Člen investičného výboru

Lucie Baleková rozšírila tím Genesis Capital v roku 2016 ako členka investičného výboru fondov GPEF II a GPEF III. Lucie má rozsiahle skúsenosti z vedúcich pozícií mimo iného v automobilovom priemysle. Pred príchodom do Genesis zastávala pozíciu CEO v spoločnosti SWELL, jednej z najúspešnejších investícií fondu GPEF II. V spoločnosti SWELL mala na starosť reorganizáciu a riadenie manažérskeho tímu a bola zodpovedná za úspešnú implementáciu novej rozvojovej stratégie. Predtým pôsobila aj ako CEO v spoločnostiach Plastkov Group a TRW. Jej predchádzajúce skúsenosti zahŕňajú aj pozície riaditeľa závodu a technického riaditeľa v spoločnostiach Amphenol Tuchel a Bühler Motor. V súčasnej dobe pôsobí ako poradca a interim manager na niekoľkých projektoch.

Lucie vyštudovala České vysoké učení technické v Prahe, Fakultu strojného inžinierstva. Hovorí česky, nemecky a anglicky.

Marek Hoščálek

Člen investičného výboru

Marek je členom tímu Genesis Capital od roku 2001. Predtým desať rokov pôsobil v rôznych českých finančných inštitúciach, v ktorých pracoval na mnohých transakciách v oblasti rozvojového kapitálu, fúzií a akvizícií a na reštrukturalizácií podnikov. V čase svojho pôsobenia v HSBC Investment Bank plc v Prahe poskytoval poradenstvo pri predaji piatej najväčšej českej banky spoločnosti GE Capital. Marek ďalej pracoval pre Revitalizačnú agentúru riadenú spoločne firmami Latona Europe a Lazard Brothers, kde sa podieľal na poradenstve pre jednu z troch najväčších českých oceliarskych firiem pri úspešnej realizácii najväčšieho vyrovnania s veriteľmi v Českej republike.

Marek Hoščálek získal titul RNDr. z matematiky na Karlovej univerzite v Prahe. Ovláda český, slovenský a anglický jazyk.

Pavel Kvíčala

Legal Partner

Pavel je členom tímu Genesis Capital od roku 2016, intenzívne s ním však spolupracuje už od roku 2001. Bol partnerom medzinárodnej právnickej firmy Norton Rose Fulbright a veľkej českej a slovenskej advokátskej kancelárie Havel, Holásek & Partners. Jeho skúsenosti zahŕňajú komplexné M&A transakcie vrátane private equity, štruktúrované a akvizičné financovanie a ďalšie domáce aj medzinárodné právne poradenstvo v radoch priemyselných odborov, vrátane energetiky, telekomunikácií, strojárstva, IT a ďalších. Má skúsenosti z pôsobenia na českom a slovenskom trhu, krátko pracoval tiež v Londýne.

Pavel vyštudoval právo na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej. V roku 2002 sa stal advokátom. Ovláda český a anglický jazyk, doplnkovo nemecký a ruský jazyk.

Jörgen Hausberger

Člen investičného výboru

Jörgen pôsobí v Genesis Capital od roku 2017 ako člen investičného výboru fondov GPEF II a GPEF III. S Genesis Capital ale spolupracuje už od roku 2006. Jörgen je vedúcim partnerom v INVEST EQUITY, čo je nezávislý súkromný rakúsky kapitál, ktorý sa špecializuje na investície do malých a stredných podnikov so zameraním na priemyselné odvetvia, pomocné služby a distribučné podniky. Jörgenova viac ako 20-ročná prax v private equity zahŕňa detailne všetky aspekty od uzatvárania obchodov, zakladanie podnikov, úspešné predávanie spoločností zaoberajúcich sa investovaním, až po fundraising a vzťahy s investormi. Jörgen v priebehu niekoľkých rokov zastával viacero funkcií v dozorných radách obchodných spoločností.

Jörgen je absolventom Wirtschaftsuniversität Wien. Hovorí nemecky a anglicky.