Jan Tauber

Managing Partner

Do roku 1989 pôsobil Jan Tauber niekoľko rokov v rôznych ekonomických funkciách v československých priemyselných podnikoch. V roku 1990 sa stal poradcom československého ministra financií. Od roku 1991 viedol ako riaditeľ českú pobočku HSBC Investment Bank, kde sa zameriaval na vyhľadávanie a realizáciu transakcií v podnikových financiách a na kapitálových trhoch. V roku 1999 založil spoločnosť Genesis Capital, ktorej riaditeľom je dodnes.

Jan Tauber je absolvent Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Hovorí českým, anglickým a nemeckým jazykom.

Radan Hanzl

Partner

Radan je členom tímu Genesis Capital od roku 2004. Predtým pracoval v GE Capital na rôznych pozíciách v oblasti firemných financií a riadenia rizík. Jeho skúsenosti zahrnujú finančné riadenie a plánovanie v GE Capital v Českej republike, európske syndikované akvizičné financovanie a „private equity“ transakcie v GE Structured Finance Group v Londýne a vedenie tímu riadenia kreditných rizík firemných klientov v GE Capital Bank v Prahe.

Radan Hanzl má titul MBA z London Business School a absolvoval Vysokú školu ekonomickú v Prahe. Ovláda český, slovenský, anglický, nemecký, španielsky a ruský jazyk.

Ondřej Vičar

Partner

Ondřej spolupracuje s Genesis Capital od roku 2007. Predtým pôsobil ako Account Manager v spoločnosti Ogilvy Public Relations v Prahe. Významnými klientmi tejto spoločnosti boli GE Money Bank, ING Bank, Patria Finance a Capgemini. V Genesis Capital pôsobil aj ako reštrukturalizačný manažér v jednej zo spoločností z portfólia.

Ondřej absolvoval Vysokú školu ekonomickú v Prahe. Predtým študoval v rámci štipendia Socrates v Santiagu de Chile a Open Society Fund Georgea Sorosa v USA. Ovláda český, slovenský, anglický a španielsky jazyk.

Petr Janovský

Finance Director

Petr pôsobí v Genesis Capital od roku 2018. Má skúsenosti z bankového sektora, kde zastával rôzne pozície na finančných oddeleniach v GE Money Bank, HSBC a Komerční banke. Zaoberal sa finančným riadením dcérskych spoločností, M & A transakciami a riešením strategických projektov banky. V oblasti akvizícií sa zameriaval na oceňovanie finančných inštitúcií a úverových portfólií. Venoval sa tiež problematike penzijných a investičných fondov.

Petr získal doktorát na Vysokej škole ekonomickej v Prahe.
Je absolventom Fakulty podnikohospodářská. Hovorí česky, anglicky a francúzsky.

Alexander Kosovský

Investment Manager

Alexander rozšíril tím Genesis Capital v roku 2015. Predtým zbieral skúsenosti v investičných bankách Royal Bank of Scotland a J. P. Morgan v Londýne a na oddelení transakčného poradenstva Ernst & Young v Prahe. Neskôr pracoval ako investičný poradca pre významnú medzinárodnú priemyselnú skupinu podnikajúcu v oblasti zariadenia pre ropný a plynárenský priemysel a jadrovú energetiku.

Alexander vyštudoval ekonómiu a financie na londýnskej Queen Mary College a magisterský program CEMS Master in Management na Vysokej škole ekonomickej a HEC Paris. Hovorí česky, anglicky, rusky a francúzsky.

Anna-Marie Dostálková

Operations Manager

Anna-Marie sa stala členom tímu Genesis Capital v roku 2017.

Anna-Marie pracovala pre HSBC, Britskú obchodnú komoru, Mercedes Benz. Neskôr Anna-Marie zastávala pozíciu vedúceho obchodného rozvoja v rámci medzinárodných projektov a ich následného strategického plánovania.

Anna-Marie je absolventkou Textilnéj Umprum.

Anna-Marie hovorí česky, slovensky, anglicky a rusky.

Renáta Ďurčová

Investment Analyst

Renáta rozšírila tím Genesis Capital v roku 2016. Predtím pôsobila na pozícií Analytika finančných trhov v spoločnosti Česká spořitelna. Počas štúdia získavala tiež skúsenosti z pozíc stážistu v spoločnostiach KPMG, PwC či v analytickom odbore na Úrade vlády ČR.

Vyštudovala aplikovanú ekonómiu na ekonomickom inštitúte CERGE-EI Karlovej univerzity, špecializácia na makroekonómiu a finančnú ekonómiu. Ovláda český, anglický a francúzsky jazyk.

Adam Ruta

Investment Analyst

Adam posilnil tím Genesis Capital v roku 2018. Skúsenosti v odbore podnikových financií a controllingu nazbieral v stavebníctve a energetike, spolupracoval na stratégiu rozvoja obnoviteľných zdrojov Skupiny ČEZ, post-akvizičnej integráciu urobených aktív a ich riadenie.

Adam je absolventom Vysokej školy ekonomickej v Prahe so špecializáciou na financie, oceňovanie podnikov a hospodársku politiku. Ďalej tiež absolvoval na London School of Economics mimosemestrální kurzy zamerané na Corporate Finance. Hovorí česky a anglicky.

Lucie Baleková

Člen investičného výboruLucie Baleková rozšířila tým Genesis Capital v roce 2016 jako členka Investičního výboru fondu GPEF III. Lucie má rozsáhlé zkušenosti z vedoucích pozic mimo jiné v automobilovém průmyslu. Před příchodem do Genesis zastávala pozici CEO společnosti SWELL, jedné z nejúspěšnějších investic fondu GPEF II. Ve společnosti SWELL měla na starost reorganizaci a řízení manažerského týmu a byla zodpovědná za úspěšnou implementaci nové rozvojové strategie. Předtím působila rovněž jako CEO ve společnostech Plastkov Group a TRW. Její předchozí zkušenosti zahrnují také pozice ředitele závodu a technického ředitele ve společnostech Amphenol Tuchel a Bühler Motor. V současné době působí jako poradce a interim manager na několika projektech. Lucie vystudovala České vysoké učení technické v Praze, Fakultu mechanického inženýrství. 

Mluví česky, německy a anglicky.Marek Hoščálek

Člen investičného výboru

Marek je členom tímu Genesis Capital od roku 2001. Predtým desať rokov pôsobil v rôznych českých finančných inštitúciách, v ktorých pracoval na mnohých transakciách v oblasti rozvojového kapitálu, fúzií a akvizícií a na reštrukturalizácii podnikov. V čase svojho pôsobenia v HSBC Investment Bank plc v Prahe poskytoval poradenstvo pri predaji piatej najväčšej českej banky spoločnosti GE Capital. Marek ďalej pracoval pre Revitalizačnú agentúru riadenú spoločne firmami Latona Europe a Lazard Brothers, kde sa podieľal na poradenstve pre jednu z troch najväčších českých oceliarskych firiem pri úspešnej realizácii najväčšieho vyrovnania s veriteľmi v Českej republike.

Marek Hoščálek získal titul RNDr. z matematiky na Karlovej univerzite v Prahe. Ovláda český, slovenský a anglický jazyk.

Pavel Kvíčala

Legal Partner

Pavel je členom tímu Genesis Capital od roku 2016, intenzívne s nim však spolupracuje už od roku 2001. Bol partnerom medzinárodnej právnickej firmy Norton Rose Fulbright a veľkej českej a slovenskej advokátskej kancelárie Havel, Holásek & Partners. Jeho skúsenosti zahrnujú komplexné M&A transakcie vrátane private equity, štruktúrované a akvizičné financovanie a ďalšie domáce aj medzinárodné právne poradenstvo v rade priemyselných odborov, vrátane energetiky, telekomunikácií, strojárstva, IT a ďalších. Má skúsenosti z pôsobenia na českom a slovenskom trhu, krátko pracoval tiež v Londýne.

Pavel vyštudoval právo na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej. V roku 2002 sa stal advokátom. Ovláda český a anglický jazyk, doplnkovo nemecký a ruský jazyk.

Jörgen Hausberger

Člen investičného výboru

Jorgen Hausberger pôsobí v Genesis Capital od roku 2017 ako člen investičného výboru GPEF II a GPEF III. S Genesis Capital už ale spolupracuje od roku 2006.

Jörgen je vedúcim partnerom v INVEST EQUITY, čo je nezávislý súkromný rakúsky kapitál, ktorý sa špecializuje na investície do malých a stredných podnikov so zameraním na priemyselné odvetvie, pomocné služby a distribučné podniky.

Jörgenova viac ako 20 ročná prax v súkromnom kapitálu zahŕňa detailne všetky aspekty súkromného kapitálu, a to od uzatvárania obchodov, zakladanie podnikov, úspešné predávanie spoločností zaoberajúcich sa investovaním, až po fundraising a vzťahy s investormi.

Jörgen v priebehu niekoľkých rokov zastával viacero funkcií v dozorných radách obchodných spoločností.

Jorgen je absolventom Vysokej školy ekonomickej vo Viedni.
Hovorí nemecky a anglicky.