Jan Tauber

Managing Partner

Jan Tauber působil do roku 1989 několik let v různých ekonomických funkcích v československých průmyslových podnicích. V roce 1990 se stal poradcem československého ministra financí. Od roku 1991 vedl jako ředitel českou pobočku HSBC Investment Bank, kde se zaměřil na vyhledávání a realizaci transakcí v podnikových financích a na kapitálových trzích. V roce 1999 založil společnost Genesis Capital, jejímž je dosud ředitelem.

Jan Tauber je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze. Hovoří česky, anglicky a německy.

Radan Hanzl

Partner

Radan je členem týmu Genesis Capital od roku 2004. V letech 1998-2002 pracoval v GE Capital na různých pozicích v oblasti firemních financí a řízení rizik. Jeho zkušenosti zahrnují finanční řízení a plánování v GE Capital v České republice, evropské akviziční úvěry a private equity transakce v GE Structured Finance Group v Londýně a vedení týmu pro řízení kreditních rizik firemních klientů v GE Capital Bank v Praze.

Radan má titul MBA z London Business School a absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Ovládá český, slovenský, anglický, německý, španělský a ruský jazyk.

Ondřej Vičar

Partner

Ondřej spolupracuje s Genesis Capital od roku 2007. Dříve působil jako Account Manager ve společnosti Ogilvy Public Relations v Praze se specializací na finanční sektor. Svou spolupráci s Genesis Capital zahájil jako restrukturalizační manažer v portfoliové společnosti Vltava.cz. Následně se podílel na projektech GTH Catering, AZ KLIMA, Servodata, JRC Czech, HSW Signall a 3070.

Ondřej absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Předtím studoval v rámci stipendia Socrates v Santiagu de Chile a Open Society Fund George Sorose v USA. Ovládá český, slovenský, anglický a španělský jazyk.

Petr Janovský

Finance Director

Petr působí v Genesis Capital od roku 2018. Má zkušenosti z bankovního sektoru, kde zastával různé pozice na finančních odděleních v GE Money Bank, HSBC a Komerční bance. Zabýval se finančním řízením dceřiných společností, M&A transakcemi a řešením strategických projektů banky. V oblasti akvizic se zaměřoval na oceňování finančních institucí a úvěrových portfolií. Věnoval se také problematice penzijních a investičních fondů.Petr získal doktorát na Vysoké škole ekonomické v
Praze. Je absolventem Fakulty podnikohospodářské. Mluví česky, anglicky a francouzsky.

Alexander Kosovský

Investment Manager

Alexander působí v Genesis Capital od roku 2015. Předtím sbíral zkušenosti v investičních bankách Royal Bank of Scotland a J.P. Morgan v Londýně a v oddělení transakčního poradenství Ernst & Young v Praze. Později pracoval jako investiční poradce pro významnou mezinárodní průmyslovou skupinu podnikající v oblasti zařízení pro ropný a plynárenský průmysl a jadernou energetiku.

Alexander vystudoval ekonomii a finance na londýnské Queen Mary College a magisterský program CEMS Master in Management na Vysoké škole ekonomické a HEC Paris. Mluví česky, anglicky, rusky a francouzsky.

Anna-Marie Dostálková

Operations Manager

Anna-Marie se stala členem týmu Genesis Capital v roce 2017.

Anna-Marie působila ve společnostech HSBC, Britská obchodní komora, Mercedes Benz. Později Anna-Marie zastávala pozici Head of Business Development v rámci mezinárodních projektů a jejich následné strategické plánování.

Anna-Marie je absolventkou Textilní Umprum.

Anna-Marie hovoří česky, slovensky, anglicky a rusky.

Renáta Ďurčová

Investment Analyst

Renáta rozšířila tým Genesis Capital v roce 2016. Předtím působila na pozici Analytika finančních trhů ve společnosti Česká spořitelna. Během studií získávala rovněž zkušenosti ze stážistických pozic ve společnostech KPMG, PwC nebo v analytickém odboru na Úřadu vlády.

Vystudovala aplikovanou ekonomii na ekonomickém institutu CERGE-EI Univerzity Karlovy, specializace na makroekonomii a finanční ekonomii. Hovoří česky, anglicky a francouzsky.

Adam Ruta

Investment Analyst

Adam posílil tým Genesis Capital v roce 2018. Zkušenosti v oboru podnikových financí a controllingu nasbíral ve stavebnictví a energetice, spolupracoval na strategii rozvoje obnovitelných zdrojů Skupiny ČEZ, post-akviziční integraci pořízených aktiv a jejich řízení.

Adam je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze se specializací na finance, oceňování podniků a hospodářskou politiku. Dále také absolvoval na London School of Economics mimosemestrální kurzy zaměřené na Corporate Finance. Mluví česky a anglicky.

Lucie Baleková

Člen investičního výboru

Lucie Baleková rozšířila tým Genesis Capital v roce 2016 jako členka Investičního výboru fondu GPEF III. Lucie má rozsáhlé zkušenosti z vedoucích pozic mimo jiné v automobilovém průmyslu. Před příchodem do Genesis zastávala pozici CEO společnosti SWELL, jedné z nejúspěšnějších investic fondu GPEF II. Ve společnosti SWELL měla na starost reorganizaci a řízení manažerského týmu a byla zodpovědná za úspěšnou implementaci nové rozvojové strategie. Předtím působila rovněž jako CEO ve společnostech Plastkov Group a TRW. Její předchozí zkušenosti zahrnují také pozice ředitele závodu a technického ředitele ve společnostech Amphenol Tuchel a Bühler Motor. V současné době působí jako poradce a interim manager na několika projektech. Lucie vystudovala České vysoké učení technické v Praze, Fakultu mechanického inženýrství. 

Mluví česky, německy a anglicky.


Marek Hoščálek

Člen investičního výboru

Marek je členem týmu Genesis Capital od roku 2001. Předtím působil deset let v různých českých finančních institucích v oblasti rozvojového kapitálu, fúzí a akvizic. V době svého působení u HSBC Investment Bank v Praze poskytoval například poradenství při prodeji významné české banky společnosti GE Capital. Od roku 2001 originoval a vedl několik úspěšných transkcí pro fond GPEF I a v současnosti působí jako člen investičního výboru fondů GPEF II a GPEF III.

Marek získal titul RNDr. z matematiky na Karlově univerzitě v Praze. Ovládá český, slovenský a anglický jazyk.

Pavel Kvíčala

Legal Partner

Pavel je členem poradenského týmu private equity fondů Genesis od roku 2016, spolupracuje s nimi však intenzivně již od roku 2001. Byl partnerem mezinárodní právní firmy Norton Rose Fulbright a největší české a slovenské advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners. Jeho zkušenosti zahrnují komplexní M&A transakce včetně private equity, strukturovaného a akvizičního financování a další domácí i mezinárodní právní poradenství v řadě průmyslových oborů včetně energetiky, telekomunikací, strojírenství, IT a dalších. Má zkušenosti z působení na českém a slovenském trhu, krátce pracoval také v Londýně.

Pavel vystudoval obor právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 2002 se stal advokátem. Ovládá český a anglický jazyk, doplňkově německý a ruský jazyk.

Jörgen Hausberger

Člen investičního výboru

Jorgen Hausberger působí v Genesis Capital od roku 2017 jako člen investičního výboru GPEF II a GPEF III. S Genesis Capital již ale spolupracuje od roku 2006.

Jörgen je vedoucím partnerem v INVEST EQUITY, což je nezávislý soukromý rakouský kapitál, který se specializuje na investice do malých a středních podniků se zaměřením na průmyslové odvětví, pomocné služby a distribuční podniky.

Jörgenova více jak 20 letá praxe v soukromém kapitálu zahrnuje detailně všechny aspekty soukromého kapitálu, a to od uzavírání obchodů, zakládání podniků, úspěšné prodávání společností zabývajících se investováním, až po fundraising a vztahy s investory.

Jörgen v průběhu několika let zastával řadu funkcí v dozorčích radách obchodních společností.

Jorgen je absolventem Vysoké školy ekonomické ve Vídni.
Hovoří německy a anglicky.