March 1, 2019

Fond Genesis kupuje CN Group a vstupuje tým do IT odvetvia

Genesis Private Equity Fund III (GPEF III), fond rozvojového kapitálu, uskutočnil spoločne s manažérmi akvizíciu spoločnosti CN Group od dánských vlastníkov a zakladateľov. CN Group, sídliaca v Prahe a s pobočkami v Zlíne, Bratislave a Rumunsku, poskytuje služby IT v oblastiach vývoja softwaru formou outsourcingu v blízkych krajinách (nearshoring), riadenia kvality, testovania a počítačového modelovania (CAD). Jedná sa o siedmu investíciu fondu GPEF III, ktorý má k dispozícii 82 milionov eur na investície do malých a stredných podnikov v Českej republike, na Slovensku a v susedných krajinách strednej Európy.

Vstup GPEF III do spoločnosti CN Group sa dá považovať za jedno z možných riešení otázky nástupníctva, ktorá sa v poslednej dobe stáva pre české malé a stredné podniky horúcou témou. Doterajší vlastníci, zakladatelia z radov pôvodne odborových investorov a dlhoročný generálny riaditeľ spoločnosti CN Group, ktorý odchádza do dôchodku, sa rozhodli predať svoje podiely. Keďže je spoločnosť v súčasnosti riadená profesionálnym managementom nezávislým od vlastníkov, odkup podielov fondom GPEF III spoločne s vedením spoločnosti (management buy-out) bol logickým vyústením situácie.

„Informačné technológie a vývoj softwaru sú veľmi atraktívnym a rastovým odvetvím podnikania, ktoré láka investorov nielen na verejnom trhu, ale aj vo svete private equity. Spoločnosť CN Group vďaka svojej 25ročnej histórii, dlhodobým obchodným vzťahom a zameraniu na nemecky hovoriace krajiny a Škandináviu predstavuje atraktívnu platformu pre ďalší rozvoj podnikania a konsolidáciu trhu vývoja softwaru na báze nearshore,“ hovorí Jan Tauber, riaditeľ spoločnosti Genesis Capital, ktorá poskytuje poradenstvo private equity fondom Genesis.

Financovanie a podpora zo strany GPEF III môžu spoločnosti pomôcť rásť nielen organicky, ale aj prostredníctvom ďalších akvizícií. „V regióne je rada malých a stredne veľkých podnikov, pôsobiacich v oblastiach, ktoré môžu naše aktivity vhodne dopĺňať tak v oblasti vývoja softwaru na báze nearshore, ako aj v iných oblastiach,“ hovorí Michal Širica, jednateľ spoločnosti CN Group a dodáva: „Sme presvedčení, že fond z rodiny fondov Genesis Capital bude v našom úsilí o naplnenie rastovej stratégie pre budúcnosť tým pravým kapitálovým partnerom.“ Spoločnosť CN Group sa do budúcna zameria na ďalšie rozširovanie služieb ponúkaných napríklad v odbore strojárenského projektovania. Strategický rozvoj môže do budúcna zahŕňať i ďalšie akvizície dopĺňajúce súčasný podnikateľský model spoločnosti.

Rovnako ako u všetkých investícií fondov Genesis, bol aj v tomto prípade súčasťou štandardného postupu dôraz na dôkladnú analýzu vedenia spoločnosti, ktorá je základným stavebným kameňom jej úspešnej budúcnosti. Manažéri, ktorí na svojich pozíciach zostávajú, majú všetky predpoklady na to, aby mohli riadne plniť vedúce funkcie a prevziať zodpovednosť za ďalší strategický rozvoj firmy. Dlhoročný generálny riaditeľ Steen Westh Nielsen, ktorý odchádza do dôchodku a v rámci transakcie bol jedným z predávajúcich, v spoločnosti po prechodné obdobie zostane ako člen dozornej rady. „Podľa môjho názoru hladký prechod vo vedení spoločnosti a náväznosť na doterajší úspešný rozvoj firme ďalej veľmi prospeje. Nové nápady a inovatívny prístup v spojení s dlhodobými skúsenosťami a odbornosťou umožnia spoločnosti CN Group postupovať vpred,“ hovorí Steen Nielsen. Ten podľa svojho vlastného vyjadrenia už nemá ambíciu vykonávať aktívnu riadiacu funkciu, víta však možnosť ďalej odovzdávať svoje skúsenosti.


KONTAKT PRE MÉDIA:
Kamil Chalupa, CHM Communications
mail: chalupa@chmc.cz; tel.:+420 602 865 834

O spoločnosti CN Group

Spoločnosť CN Group bola založená dánskymi vlastníkmi v roku 1994 a v priebehu uplynulých 25 rokov sa formou outsourcingu zaoberá vývojom vysoko kvalitného softwaru pre svojich zákazníkov v Škandinávii, Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku a Veľkej Británii. Okrem toho ponúka rozsiahle služby v oblastiach riadenia kvality, testovania a školenia.
Zákazníkmi CN Group sú popredné firmy v EU pôsobiace v rade odvetví ako finančníctvo, letectvo, média a vydavateľstvá, zabezpečovacie technológie a telekomunikácie. Spoločnosť CN Group im poskytuje pružné obchodné riešenia.
Spoločnosť CN Group zamestnáva viac ako 280 odborníkov, ktorí obsluhujú zákazníkov z produkčných centier v Prahe, Bratislave, Zlíne a rumunskej Bukurešti. Za rok 2018 spoločnosť vykázala výnosy vo výške takmer 13 mil. eur.
Viac na https://www.cngroup.dk/. 

O spoločnosti Genesis Capital 

Spoločnosť Genesis Capital poskytuje poradenstvo private equity fondom, ktoré ponúkajú malým a stredným podnikom v Českej republike a na Slovensku pomoc pri financovaní svojho rastu a rozvoja. Od svojho vzniku roku 1999 poskytovala poradenstvo štyrom fondom rozvojového kapitálu s celkovým objemom presahujúcim 170 milionov eur. Tieto fondy už podporili 50 podnikov a zaistili na ich rozvoj viac ako tri miliardy korún. Mnohé z týchto firiem sa aj vďaka spolupráci s Genesis dostali na špičku vo svojom odbore.

Aktuálne je na investovanie otvorený fond s názvom Genesis Private Equity Fund III (GPEF III) vo veľkosti cez 80 miliónov eur. Podobne ako predchádzajúce fondy je i GPEF III zameraný na investície do malých a stredných podnikov v Českej republike a na Slovensku, určitú časť prostriedkov môže alokovať do priamych investícií tiež v Poľsku, Maďarsku a Rakúsku.

Investormi vo fonde GPEF III sú prevažne miestne a medzinárodné inštitúcie a investičné spoločnosti ako napríklad European Investment Fund (EIF), Česká spořitelna (člen skupiny Erste), Amundi Czech Republic (člen medzinárodnej skupiny Amundi), Kooperativa pojišťovna a Česká podnikatelská pojišťovna (obe súčasť skupiny Vienna Insurance Group), fínska investičná spoločnosť eQ Private Equity, penzijný fond významnej svetovej spoločnosti a český family office.

Medzi spoločnosťami, v ktorých majú private equity fondy Genesis v súčasnej dobe podiel, patrí okrem iného KS Klima-Service, GTH catering, ST Security, Quinta-Analytica, HP Tronic/Datart, D2G, Sanborn, Stangl Technik Holding a CN Group.