Fond Genesis vstupuje do oblasti farmacie, kupuje firmu QUINTA-ANALYTICA

08.06.2016
GPEF III

Fondy z rodiny Genesis vstupují do nového segmentu: poprvé se do portfolia dostává společnost, která se pohybuje v oblasti farmacie. Česká firma QUINTA-ANALYTICA se specializuje na analytické služby a klinické studie při vývoji a výrobě nových léčivých přípravků. Zároveň jde o první investici nového fondu Genesis Private Equity Fund III (GPEF III), v němž bude malým a středním podnikům k dispozici zhruba 80 milionů eur.

Vstup fondu GPEF III do společnosti QUINTA-ANALYTICA s.r.o. lze považovat za jedno z možných řešení případů nástupnictví, v poslední době velkého tématu mezi českými malými a středními podniky. Tři z pěti současných majitelů firmy se rozhodli po dvaceti letech z firmy odejít. Jejich podíl odkoupil fond Genesis a stal se vlastníkem 75 % společnosti. O zbylých 25 % se dělí dvě manažerky, které ve firmě zůstávají.

„Oblast farmacie je pro finančního investora jako Genesis velmi atraktivní, což potvrzuje i sektorová analýza globálního trhu fůzí a akvizic v posledních letech, zaměřená na světové smluvní výzkumné organizace,“ hodnotí nový obor v portfoliu Jan Tauber, ředitel společnosti Genesis Capital, která je poradcem private equity fondů Genesis. „QUINTA-ANALYTICA má za sebou dlouhá léta poctivé práce mnoha chemiků, lékařů a biologů, díky nimž má dnes stabilní základ a vysoké renomé doma i v zahraničí. Už dnes je jednou z nejvýznamnějších společností ve svém oboru ve střední a východní Evropě a jsme si jisti, že má potenciál rozvíjet se mezinárodně.“

Největšími odběrateli služeb firmy QUINTA-ANALYTICA jsou výrobci léčiv a smluvní výzkumné organizace (Contract Research Organization, CRO) převážně z Evropy.

Pomocí prostředků z fondu GPEF III a dodatečného financování by mohla společnost růst nejen organicky, ale také díky akvizicím. „V Evropě je řada menších a středních firem v oborech, které by mohly naši činnost vhodně doplnit, ať již v oblasti preklinických a klinických studií nebo v oblasti farmaceutických analýz,“ říká Marika Pečená, jedna z členek nového nejvyššího managementu společnosti, a dodává: „Věříme, že fond Genesis nám pomůže naši vizi realizovat.“ V budoucnu se chce QUINTA-ANALYTICA ještě více zaměřit na rozšíření služeb v oblasti klinických studií fáze I a služeb v oblasti bioanalytické laboratoře a kontrol kvality léků pro farmaceutické výrobce a importéry v teritoriích, kam dosud QUINTA-ANALYTICA nepronikla. Z nových oborů se jako atraktivní jeví vstup do oblasti originálních léčiv nebo laboratorní služby v oblasti výzkumu velkých molekul.

Poradci Genesis Capital jako obvykle pečlivě hodnotili management firmy, protože právě na něm budoucí úspěch firmy závisí. Dlouholeté zkušené manažerky Marika Pečená a Marcela Písačková si získaly jejich důvěru. Po určitou dobu ve společnosti ještě zůstává ve funkci člena dozorčí rady také jeden ze zakladatelů, Miroslav Ryska. „Je jasné, že firmu je třeba omladit, respektive vytvořit mix více věkových kategorií. Kombinace zkušeností a elánu je hnací silou společnosti,“ říká M. Ryska. Přiznává, že už nemá ambice věnovat se řízení na dennodenní bázi, ale věří, že může předat dál mnoho ze svých zkušeností a upřímného zápalu pro obor.

 

O společnosti QUINTA-ANALYTICA

QUINTA-ANALYTICA s.r.o. je jednou z největších společností ve střední a východní Evropě specializujících se na komerční služby pro farmaceutické společnosti jako smluvní výzkumná organizace. Svou činností v oblasti analytických služeb je podporuje při vývoji a výrobě nových léčivých přípravků. Specializuje se na klinické studie a laboratorní analýzy požadované národními úřady pro kontrolu léčiv před uvedením nového produktu na trh. Kompletní farmacetickou analýzu provádí i u léků již registrovaných a určených k distribuci na trh. Veškerá činnost probíhá v souladu s předpisy Správné klinické, laboratorní a výrobní praxe. Pro provádění všech těchto aktivit je QUINTA-ANALYTICA certifikována Státním ústavem pro kontrolu léčiv a prošla také úspěšně několika inspekcemi americké lékové agentury FDA.

Společnost je rozdělena do několika odborných oddělení, z nichž největší je oddělení farmaceutických analýz a kontroly kvality. QUINTA-ANALYTICA má i vlastní oddělení výzkumu a vývoje, kde se vyvíjejí a testují nové analytické metody. Součástí společnosti je i klinické oddělení, které má statut nestátního zdravotnického zařízení a provádí klinické testování léčiv. Nejmladší odbornou skupinou ve firmě je oddělení biofarmaceutických analýz, ve kterém jsou analyzována biologická léčiva, zejména bílkovinného a peptidového charakteru.

QUINTA-ANALYTICA zaměstnává 130 pracovníků, přičemž polovina z nich se věnuje farmaceutickým analýzám a kontrole kvality. V roce 2015 dosáhla společnost tržeb ve výši 256 milionů korun.

Více na www.quinta.cz

 

O private equity fondech Genesis a společnosti Genesis Capital

Společnost Genesis Capital s.r.o. poskytuje poradenství private equity fondům, které nabízejí malým a středním podnikům v České republice a na Slovensku pomoc při financování jejich růstu a rozvoje. Fondy rozvojového kapitálu (private equity) Genesis již podpořily více než 30 podniků; mnoho z nich se díky spolupráci s Genesis dostalo na špičku ve svém oboru. Celkem již fondy Genesis zajistily firmám na jejich rozvoj více než dvě miliardy korun.

Od svého vzniku v roce 1999 společnost Genesis Capital poskytovala poradenství čtyřem fondům rozvojového kapitálu s celkovým objemem převyšujícím 140 milionů eur. Dva z těchto fondů již úspěšně završily své aktivity a zhodnocené prostředky se vrátily investorům. Také třetí fond již zprostředkoval českým a slovenským firmám veškerý kapitál, který měl k dispozici, a nyní své portfolio firem postupně prodává. Aktuálně je k investování otevřen již čtvrtý fond Genesis Private Equity Fund III (GPEF III) o velikosti 80 milionů eur. Podobně jako minulé fondy je i GPEF III zaměřen na investice do středních a malých podniků v České republice a na Slovensku, určitou část prostředků může alokovat do přímých investic také v Polsku, Maďarsku a Rakousku.
Mezi společnosti, v nichž mají private equity fondy Genesis v současné době podíl, patří KS Klima-Service, AZ KLIMA, GTH catering, Roltechnik, ARANEA, Swell a 3070.

Více na www.genesis.cz

Newsletter

Chcete být stále v obraze?

Odebírejte newsletter Genesis Capital