Zodpovědné investování

Zodpovědný přístup k investování byl vždy neodmyslitelnou sočástí kultury Genesis Capital. Chceme investovat do zdravých společností, které podnikají eticky a v souladu se zásadami ochrany životního prostředí, sociálních záležitostí a správného vedení. Usilujeme o další prohlubování kompetencí našich portfoliových společností v těchto oblastech a věříme, že podpora zodpovědného přístupu k podnikání nevytváří hodnotu pouze našim investorům, ale benefitují z něj i všechny subjekty, osoby a komunity, které s námi jakkoliv spolupracují.

Existují také jisté formální předpisy jež fondy Genesis dodržují. Tyto předpisy jsou obsaženy v příslušných smlouvách s investory fondů včetně vedlejších ujednání (EIF, EBRD, atd.) a pojednávají hlavně o přístupu k ochraně životního prostředí, sociálních a korporátních zásadách, apod. Na praktické úrovni dohlíží fondy Genesis na to, že portfoliové společnosti dodržují tyto základní principy a naplňují cíle udržitelného rozvoje.

Jako člen CVCA také dodržujeme etický kodex Europe Invest.