Genesis Capital prodala brněnské JM-montáže

30.06.2010
GPEF

Genesis Capital našla strategického investora pro JM-montáže Novým vlastníkem JM-montáže je GA Energo technik Praha, 1. července 2010 Společnost Genesis Capital prodala za 143 milionů korun svůj stoprocentní podíl v úspěšné brněnské firmě JM-montáže novému strategickému vlastníkovi, jímž se stala plzeňská společnost GA Energo technik. Touto transakcí přecházejí JM-montáže pod křídla jedné z předních domácích energetických firem se sedmnáctiletou zkušeností na poli výstavby vedení všech typů napětí a dodávek služeb pro energetiku. Obchod již schválil Úřad na ochranu hospodářské soutěže

„Prodej společnosti JM-montáže strategickému investorovi je dalším úspěchem našich fondů rozvojového kapitálu. JM-montáže se během čtyřletého manažerského působení Genesis Capital změnily z montážní firmy závislé na jednom hlavním klientovi ve společnost s dobře diverzifikovaným portfoliem činností i klientů a vlastní projekční kanceláří a staly se i atraktivním zaměstnavatelem pro studenty technických oborů,“uvedl ředitel Genesis Capital Jan Tauber. Genesis Capital do společnosti JM-montáže kapitálově vstoupila v roce 2006 prostřednictvím svého rozvojového fondu Genesis Private Equity Fund. „Prodej společnosti JM-Montáže je samozřejmě příznivou zprávou i pro investory fondu, jimž z této transakce plyne zajímavý výnos,“ doplnil Tauber, podle nějž ovšem prodejní cena může být ještě upravena po dokončení auditu ke dní vypořádání transakce.

JM-montáže se zabývají projektováním, montáží, zprovozňováním a údržbou transformoven a rozvoden pro energetiku a průmysl, k jejich hlavním klientům patří E.ON a ČEZ. V roce 2009 měla společnost tržby 359 milionů korun a provozní zisk před odpisy 25 milionů korun. JM-montáže vznikly v roce 1994 původně jako dceřiná společnost Jihomoravské energetiky, v roce 2004 se staly součástí Energetických strojíren Brno.

„Akvizice společnosti JM-montáže a její zařazení do struktury GA Energo technik plně spadá do našich plánů v České republice, kde chceme být jedním z předních hráčů v oblasti výstavby a servisu vedení všech druhů napětí, a tím rozšířit portfolio služeb tak, abychom byli schopni dodávat vždy kompletní celky pro energetiku bez podílu cizích subdodávek,“řekl Zdeněk Židek, generální ředitel společnosti GA Energo technik. „Pro JM-montáže bude změna majitele znamenat možnost dalšího rozvoje a zapojení do mnoha projektů v České republice,“ dodal.

Finančním poradcem při prodeji firmy JM-Montáže byla společnost CORPIN Partners, právní poradenství zajišťovala kancelář Norton Rose.

Pro editory:

Genesis Capital

Genesis Capital je renomovaná společnost spravující fondy rozvojového kapitálu (private equity) pro malé a střední firmy. Společnost má sídlo v Praze a je aktivní na českém a slovenském trhu od roku 1999. Genesis Capital se jako jediná „private equity“ firma spravující fondy mezinárodních finančních institucí a privátních investorů zaměřuje exkluzivně na segment malých a středních podniků v ČR a na Slovensku. Současný tým se skládá ze sedmi vysoce kvalifikovaných investičních profesionálů s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti investování rozvojového kapitálu a předchozími zkušenostmi z mnoha jiných oborů.

Genesis Capital spravuje tři fondy rozvojového kapitálu s celkovým objemem 90 milionů eur. Za posledních 10 let Genesis Capital investovala do více než 20 společností. Z 10 společností již plně vystoupila a ve většině případů dosáhla atraktivního zhodnocení investovaných prostředků. V současnosti zůstává v portfoliu Genesis Capital devět společností, jejichž celkový obrat přesahuje 170 milionů eur a které dohromady zaměstnávají více než 3 000 lidí. Mezi společnosti, do kterých Genesis Capital investoval, patří například AB Facility, pietro filipi, CCS, ETARGET, Gumotex, Energetické strojírny Brno nebo Roltechnik.

Fondy společnosti Genesis Capital představují vsoučasném prostředí, charakterizovaném obtížným přístupem malých a středních podniků ke standardnímu bankovnímu financování, výhodnou alternativu, jak si firmy s potenciálem růstu mohou zajistit potřebný kapitál, zaměřují se ale také na financování odkupů (buy-outs) firem. Mezi jejich investory patří mimo jiné Evropská banka pro obnovu a rozvoj, Česká spořitelna a belgická investiční společnost Gimv.

GA Energo technik

GA Energo technik je jednou z největších společností ve svém oboru na českém trhu. Má pobočky na 10 místech v ČR, a působí tak na celém území země. Hlavním oborem jejího podnikání je výstavba, projektování a inženýring rozvodných sítí elektrické energie bez rozdílu napětí, tj. sítí nízkého napětí, 22 kV i 110–400 kV, a to jak pomocí vzdušného, tak kabelového vedení. Společnost zabezpečuje pohotovostní službu na zařízeních distribuční sítě elektrické energie v celých západních a severních Čechách, v západních, severních a středních Čechách zajišťuje pohotovostní službu pro ČEZ na vedení 110 kV a v celé České republice pohotovost a havarijní službu pro páteřní sítě společnosti ČEPS v úrovni 220 kV a 400 kV. Aktivní je i při výstavbě solárních elektráren a v neposlední řadě zabezpečuje výměny elektroměrů a trafoslužbu. Mezi specifické technologie společnosti patří výstavba náhradních přenosových cest – vedení velmi vysokého napětí na provizorních stožárech. Společnost je schopna postavit více než deset kilometrů náhradní přenosové trasy pro 400 kV a stejně i pro 110 kV. Tuto technologii úspěšně nabízí po celé Evropě.

Od konce devadesátých let je GA Energo technik členem holdingu GA se sídlem v Německu. GA působí na trhu od roku 1916, zaměstnává dnes v oblasti dodávek pro energetiku přes 6 000 lidí a dosahuje obratu ve výši 3 miliard eur.

Newsletter

Chcete být stále v obraze?

Odebírejte newsletter Genesis Capital