Jak vidí odborníci vývoj na trh fúzí a akvizic

21.07.2011

E15: Eskalace dluhových problémů zkomplikovala výhledy na vývoj ekonomiky. Odrazí se to i na trhu fúzí a akvizic? Kde zůstanou nákupní příležitosti?

Ano. Dá se jistě očekávat negativní ekonomický dopad u společností navázaných převážně na veřejné rozpočty. Předpokládáme změnu ratingu a přehodnocení tržního ocenění těchto podniků. Dále očekáváme nižší objem transakcí spojených s veřejnými zdroji. Paradoxně se však dá říci, že v tomto segmentu půjde realizovat díky zmíněným problémům zajímavé transakce za velmi příznivé ceny. Nové příležitosti vidíme v oblastech služeb a energetiky.
Lubor Svoboda, Natland Group

Osobně si nemyslím, že dluhové problémy a jejich eskalace do dalších zemí nějak významně ovlivní trh fúzí a akvizic zejména pak ne v Česku a v zemích, které jsou v tomto ohledu v pořádku. Jak firmy, tak finanční investoři mají k dispozici dostatek hotovosti a bankovní financování je stále dostupné za relativně nízké ceny, což dle mého názoru povede k rostoucí aktivitě na trhu fúzí a akvizic. Tento trend ostatně zaznamenáváme již po řadu měsíců v každodenní praxi. Zajímavé investiční příležitosti vidíme napříč všemi obory. Samozřejmě vzhledem k možným obavám z budoucího vývoje se nyní snadněji financují podniky s dostatečným množstvím stálých aktiv, nicméně to není pravidlem.
Luděk Palata, Riverside Company

Nedomnívám se, že současná dluhová hysterie a dluhové moralizování v kontextu české ekonomiky nějakým negativním způsobem ovlivní vývoj na trhu fúzí a akvizic u středních a menších podniků. Banky se u firem se zdravou rozvahou a u rozumně koncipovaných transakcí chovají standardně a poskytují financování na akviziční transakce v nezmenšeném rozsahu. Generační výměna vlastníků u podnikatelů, kteří firmy zakládali v první polovině devadesátých let a nyní chtějí z jejich bezprostředního řízení odstoupit a případně je prodat, vytváří nadále zdroj zajímavých investičních příležitostí. Známky poklesu počtu fúzí a akvizic se navíc neobjevují ani v celoevropském kontextu. Zajímavé příležitosti se budou nadále objevovat v energetice, ve zpracovatelském průmyslu orientovaném na vývoz a ve službách pro podniky. Restrikce v oblasti veřejných výdajů a zvýšení nepřímých daní se pravděpodobně odrazí v poklesu akvizičních aktivit v maloobchodu a v odvětvích souvisejících bezprostředně se spotřebou obyvatelstva.

Newsletter

Chcete být stále v obraze?

Odebírejte newsletter Genesis Capital